Thông báo bảo vệ LATS của NCS Trần Trọng Hà

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Trọng Hà, với đề tài:

“Quản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông

 theo định hướng năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 9 giờ 00, thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:12 24/12/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ