Thông báo Bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đức Đăng

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Đăng, với đề tài:

“Quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:12 24/12/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ