Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua các đề án mở chương trình đào tạo

GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo điều hành phiên họp.

Phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng cùng lãnh đạo Phòng ban, các Khoa và Bộ môn trực thuộc.

Sau phần phát biểu khai mạc, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã điều hành phiên họp thông qua các đề án mở chương trình đào tạo.

Hội đồng lắng nghe PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa trình bày báo cáo đề án mở chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục công dân; TS. Trần Anh Tuấn trình bày báo cáo đề án mở chương trình thạc sĩ Tư vấn học đường; TS. Phạm Thị Thanh Hải trình bày báo cáo đề án mở chương trình đào Thạc sĩ Quản trị trường học.

Ngay sau mỗi báo cáo, hội đồng tiến hành phiên thảo luận. Các thành viên Hội đồng đã đề xuất nhiều đóng góp thiết thực cho các đề án mở chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học  đưa ra nhiều ý tưởng cho việc xây dựng, phát triển và kết nối chương trình với toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường tính thực tiễn của các chương trình đào tạo.

Sau khi xem xét hồ sơ và nghiên cứu chương trình khung các ngành đào tạo cử nhân ngành Giáo dục công dân, chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tư vấn học đường và Thạc sĩ Quản trị trường học; tham khảo các chương trình đào tạo tương đương. Hội đồng nhận thấy mục tiêu của chương trình phù hợp với trình độ của người học, đáp ứng được nhu cầu xã hội; Cấu trúc chương trình đào tạo đảm bảo tính hội nhập, tính hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhất trí thông qua nội dung đã trình bày trong đề án đăng ký mở ngành. Hội đồng đề nghị Ban giám hiệu tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký trình ĐHQGHN thẩm định.

12:12 30/12/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ