Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học năm 2016

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Trường Đại học Giáo dục ủy quyền cho Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học năm 2016, ngành Quản lý Giáo dục. Thông tin cụ thể như sau:

- Các môn học: Theo quy định của ĐHQGHN và nhà trường

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/3/2016 đến hết ngày 31/3/2016

- Dự kiến thời gian học: Bắt đầu từ ngày 01/04/2015.

- Địa điểm  đăng ký: Trung tâm hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

                                    Phòng 105 Nhà G7, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy- Hà Nội;

                                    Điện thoại : 04 22139568.   

 

Trung tâm HTĐT&BD

12:03 17/03/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ