Xét chọn sinh viên nhận học bổng Thắp sáng niềm tin năm 2015 - 2016

       Kính gửi:     - Các Khoa, các Phòng chức năng

                          - Cố vấn học tập các khối ngành

                          - Sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2015-S

Thực hiện Công văn số 3042/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 20/08/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình học bổng “Thắp sáng niềm tin” năm học 2015-2016, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

  1. Điều kiện xét tuyển: đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin (theo Công văn kèm theo). 
  2. Mức học bổng: 8.000.000 đ (tám triệu đổng)/1 năm/1 sinh viên và trao cho sinh viên trong suốt quá trình học đại học với điều kiện kết quả học tập đạt loại khá trở lên.
  3. Hồ sơ đăng ký: theo yêu cầu của Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin
  4. Yêu cầu về hồ sơ: Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25x34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét chọn Học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2015-2016, Họ và tên, Ngày sinh, Ngành học, Khoa, Trường, số điện thoại, email, danh mục các giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
  5. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Ba, ngày 15/09/2015
  6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Khoa, các Phòng chức năng, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành khóa QH-2015-S triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

 

Phòng CTHS-SV


Link tham khảo: 

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N18308/Chuong-trinh-hoc-bong-Thap-sang-niem-tin-nam-2015.htm

12:03 18/03/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ