Phương pháp nghiên cứu trong Khoa học Giáo dục

Ngày 29/12/2017, Khoa Các Khoa học Giáo dục – Trường ĐHGD tổ chức Seminar khoa học với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục”.

Năm 2017, Khoa CKHGD được Trường ĐHGD giao nhiệm vụ xây dựng đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Buổi Seminar nhằm bàn thảo về những nội dung cốt lõi của môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra và tính liên thông giữa các chương trình đào tạo.

TS. Trần Thành Nam - Trưởng Khoa CKHGD, là thành viên nhóm nghiên cứu mạnh ĐHQGHN

Thông qua số liệu khảo sát chọn mẫu đại diện, TS. Trần Thành Nam cho rằng những hạn chế và vướng mắc sinh viên, học viên cao học gặp phải chủ yếu tập trung vào các vấn đề: dạng thiết kế nghiên cứu tương ứng với tiếp cận nghiên cứu; lợi thế của sự kết hợp và vận dụng kết hợp các thiết kế định tính/định lượng khi triển khai nghiên cứu; kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận; quy trình và kỹ năng thiết kế bảng hỏi có hiệu lực; chiến lược chọn mẫu giảm thiểu sai số chọn mẫu.

Trên cơ sở phân tích một số hạn chế, TS. Trần Thành Nam tập trung vào những đề xuất về nội dung của đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung giảng dạy hướng đến kỹ năng, thiết kế các nhiệm vụ để rèn kỹ năng cho người học.

Hình ảnh minh họa thiết kế nghiên cứu

Liên quan đến kỹ năng tổng quan điểm luận, Theo TS. Trần Thành Nam, giảng viên có vai trò là người hướng dẫn người học từng bước cụ thể như: kỹ năng tìm tài liệu và đánh giá tài liệu, cách đọc và tóm tắt một văn bản khoa học, tổng hợp sơ bộ các nghiên cứu dùng cho điểm luận dưới dạng bảng và cách viết biên tập điểm luận cho luận văn. Nhiệm vụ thực hành có thể chính là điểm luận tài liệu về một chủ đề cá nhân lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận hoặc luận văn. Với cách làm này, chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng vô ý đạo văn của sinh viên.

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến đạo đức nghiên cứu KHGD, những sai số trong điều tra, cách thiết kế công cụ nghiên cứu từ bảng hỏi dạng likert đến khung hướng dẫn quan sát tham dự, thảo luận nhóm tập trung cũng được tác giả đề cập.

Tại phiên thảo luận, các cán bộ, giảng viên tham dự đã đưa ra những ý kiến, đóng góp nhằm hoàn thiện việc xây dựng đề cương môn học.

Thay mặt Khoa Các Khoa học Giáo dục, TS. Trần Thành Nam cảm ơn các ý kiến đóng góp và khẳng định việc đổi mới nội dung giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục cần cập nhật theo xu hướng thế giới trên cơ sở đối sánh để nâng cao chất lượng NCKH. Việc giảng dạy môn học này phải hướng đến hình thành năng lực hành vi cho người học thể hiện ở chất lượng các nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án. Giảng viên giảng dạy môn học này trước hết phải là những người nghiên cứu có kinh nghiệm và thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ.

Khoa CKHGD

08:12 29/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ