Thông báo về việc truy cập đến tài nguyên điện tử của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN


Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu điện tử - Tài Nguyên Số 2016 trên cơ sở dữ liệu mới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý độc giả trong việc truy cập, Nhà trường xin cung cấp liên kết sau: http://lib.education.vnu.edu.vn:8121/

Hoặc Quý vị có thể truy cập vào website trường Đại học Giáo dục: http://www.education.vnu.edu.vn/. Sau đó chọn TÀI NGUYÊN SỐ.

Một số cơ sở dữ liệu luận văn, luận án, bài báo, đề tài khoa học mới cập nhật của Nhà trường sẽ liên tục được đăng tải trên TÀI NGUYÊN SỐ.

Xin trân trọng thông báo./.

12:05 31/05/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ