Tập huấn công tác Cố vấn học tập và Quản lý sinh viên

Chủ trì buổi tập huấn có TS. Pham Văn Thuần – Phó Hiệu trưởng, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh  - Sinh viên, các Cố vấn học tập.

Tại buổi tập huấn, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Thuần đã giới thiệu chung về những thay đổi trong Quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Quy chế công tác học sinh – sinh viên tại ĐHQGHN. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng nêu rõ ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng của Cố vấn học tập trong công tác Quản lý sinh viên: tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, đồng thời yêu cầu các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện những quy định về vai trò và chức trách của Cố vấn học tập.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi góp ý xây dựng công tác Cố vấn học tập

"Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập là một mắt xích trong vòng tròn mỗi liên hệ giữa sinh viên – chương trình đào tạo – nhà trường. Phần lớn các trường đại học và một số trường cao đẳng hiện nay đã có những văn bản quy định ghi rõ nhiệm vụ của cố vấn học tập"

Báo cáo tại buổi tập huấn, PGS.TS Đinh Văn Dũng – Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên đã giới thiệu Quy chế mới ban hành của ĐHQGHN về công tác sinh viên trong đó có 3 nội dung liên quan tới Cố vấn học tập là: quản lý con người, quản lý học tập; quản lý các hoạt động phong trào. PGS.TS cũng chỉ ra những điểm mới trong công tác quản lý sinh viên của Trường ĐHGD năm học 2014-2015: Nhà trường quản lý sinh viên ngay từ năm thứ nhất, bắt đầu từ khóa QH-2014-S vì vậy có rất nhiều thay đổi trong công tác cố vấn học tập cần được Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo.

Các Cố vấn học tập đã được phổ biến và làm rõ hơn những nội dung liên quan, cụ thể như: nhiệm vụ của Cố vấn học tập; quy trình đánh giá hoàn thiện nhiệm vụ của ban cán sự lớp; tổ chức các hoạt động định kỳ, phổ biến các văn bản, quy chế mới; là cầu nối trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên với Nhà trường.

Kết thúc khóa tập huấn, các cố vấn học tập đã nắm vững được mục tiêu chương trình đào tạo, các hình thức đào tạo và quy trình liên quan đến công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên.

     

UED Media

12:06 02/06/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ