Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phòng học thông minh trong công tác dạy và học ở trường ĐHGD

Việc đầu tư trang thiết bị cho phòng học tại Đại học Giáo dục – ĐHQGHN nhằm tạo ra môi trường học tập năng động, linh hoạt trong cách dạy và học ở môi trường đại học. Giúp cho giảng viên sử dụng thuận tiện các hình thức dạy học tích cực. Đồng thời tạo môi trường nghiên cứu giúp sinh viên sư phạm có thể quan sát được hoạt động dạy học và các hoạt động khác với vai trò là người đứng lớp.

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy tại buổi tập huấn

Tại khóa tập huấn, giảng viên đã giới thiệu và cung cấp đầy đủ thông tin, giải pháp tích hợp các công cụ dạy và học từ việc sử dụng, kết nối các thiết bị như bảng tương tác, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

Trong đó, việc ứng dụng phần mềm ActivInspire với bảng tương tác được người học đánh giá là thân thiện, dễ sử dụng đối với giảng viên ở các chuyên ngành giảng dạy. Qua đó, bài học được xây dựng nhanh chóng và có thể tích hợp với hình thức kiểm tra đánh giá trong hoạt động học tập của sinh viên.

Giảng viên hướng dẫn kỹ thuật sử dụng bảng tương tác

Đổi mới phương pháp đào tạo đại học tại trường ĐHGD đã và đang được bắt đầu bằng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập. Trong đó, việc hỗ trợ của các thiết bị tiên tiến sẽ góp phần hình thành thái độ và khả năng tương tác trong giảng dạy giữa giảng viên và học viên trong quá trình học tập là hết sức cần thiết.

Năm học 2016-2017 nhà trường được ĐHQGHN phê duyệt dự án “ Đầu tư phát triển phòng học thông minh ở Trường Đại học Giáo dục” trong đó có hạng mục xây dựng hệ thống các phòng học tương tác hiện đại trên cơ sở các phòng học và giảng đường sẵn có tại Trường ĐHGD và dự án “Đầu tư 3 phòng thí nghiệm dạy học Vật lý, Hóa học, Sinh học với các trang thiết bị được trang bị đầy đủ phù hợp để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của sinh viên, học viên.

Cùng với cơ sở vật chất hiện tại của nhà trường, hệ thống phòng studio công nghệ dạy học và sản xuất học liệu, phòng Lab tư vấn tâm lý, phòng Lab Nhân trắc học và đo lường trí tuệ, hệ thống phòng học thông minh, phòng thực hành dạy học Vật Lý, Hóa học, Sinh học với các trang thiết bị công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng của Trường Đại học Giáo dục.

Trong những năm tiếp theo, mô hình phòng thí nghiệm thực hành và hệ thống phòng học thông minh kết hợp sẽ cho phép triển khai và thực nghiệm các nghiên cứu qui mô về khoa học giáo dục, khoa học sư phạm (theo mô hình R- D - C: Research – Development -Commercialization) tại Trường ĐHGD theo chuẩn quốc tế sẽ góp phần xây dựng các luận cứ khoa học về đào tạo giáo viên, chuyên gia đào tạo theo định hướng chuẩn quốc tế làm cơ sở để xây dựng chính sách giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh mới.


UED Media

12:10 07/10/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ