Thông báo điểm trúng tuyển Sau đại học đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển Sau đại học đợt 2 năm 2016.

Cụ thể như sau:

1. Thạc sĩ

TT

 Chuyên ngành/ ngành

Môn cơ sở

Ghi chú

1

Quản lý giáo dục

5.0

Điểm trúng tuyển là điểm của môn thi cơ sở, môn thi đánh giá năng lực 75.0 điểm và môn thi ngoại ngữ đạt 50 điểm trở lên.

 

Sư phạm Toán

5.0

Sư phạm Vật lý

5.0

Sư phạm Hóa học

5.0

Sư phạm Sinh học

5.0

Sư phạm Ngữ văn

5.0

Sư phạm Lịch sử

5.0

Tâm lý học

5.0

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

5.0


2. Tiến sĩ

TT

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển đối với HSCM

Ghi chú

1.

Quản lý giáo dục.

61/100

Điều kiện trúng tuyểnđiểm chấm  đề cương nghiên cứu đạt 50% số điểm tối đa dành cho phần đề cương nghiên cứu.

2.

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

64/100

 

 

Phòng Đào tạo

12:11 14/11/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ