Trường ĐHGD nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trường ĐH Giáo dục là trường đại học thành viên thứ 5 của ĐHQGHN được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh cùng với các trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn – ĐHQGHN, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

Trung tâm KĐCLGD ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐH Giáo dục từ ngày 05 đến 08/04/2016. Trước đó, Đoàn đánh giá đã tiến hành quá trình nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường ĐH Giáo dục và tiến hành đợt khảo sát sơ bộ diễn ra vào ngày 29/3/2016.

Đến tháng 11/2016, Trung tâm KĐCLGD ĐHQG Tp Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả, trường Đại học Giáo dục với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 88,52%, kết quả đánh giá có giá trị đến ngày 17/11/2021.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG Tp Hồ Chí Minh khẳng định, Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một ghi nhận cho những nỗ lực liên tục và hiệu quả, phù hợp với sứ mạng của nhà trường từ khi thành lập đến nay. Đáng chú ý, Trường ĐH Giáo dục đã thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển đảm bảo chất lượng, nghiêm túc. Các chương trình đào tạo được xây dựng và đối sánh với các chương trình đào tạo tiên tiến của nhiều nước khác trên thế giới; khối lượng kiến thức phù hợp với mục tiêu phát triển của Nhà trường, cấu trúc hợp lý, thống nhất. Mô hình đào tạo 3+1 và a+b với các trường đại học thành viên trong ĐHQGHN phát huy được tính hiệu quả. Các hoạt động học thuật và hỗ trợ sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có nhiều thành công. Đó là những thế mạnh Nhà trường cần chú trọng phát huy trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục cải tiến quy trình lấy ý kiến phải hồi từ các bên liên quan, thống nhất kế hoạch từng đơn vị với kế hoạch của nhà trường. Điều chỉnh các hoạt động thực hành và một số vấn đề được Hội đồng kiểm định nêu trong nghị quyết.

 

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh – đại diện đơn vị KĐCLGD phát biểu tại Buổi Lễ

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc đưa chất lượng trường ĐH Giáo dục ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa những giáo viên giỏi, những nhà giáo nhân dân, những nhà quản lý giáo dục tài năng cho nước nhà.

Trong những năm qua, Trường ĐH Giáo dục luôn nỗ lực xây dựng và chú trọng tới công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng thông qua công tác đánh giá ngoài, đánh giá nội bộ đồng cấp và tự đánh giá chất lượng đơn vị, đánh giá chương trình đào tạo theo các tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chuẩn AUN.

Hoạt động Kiểm định chất lượng, đặc biệt là kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng nhà trường xây dựng trong chiến lược phát triển đến năm 2020-2030. Những kết quả đạt được từ các đợt kiểm định theo chuẩn ĐHQGHN, theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT đã giúp cho Nhà trường có cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

 

Hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Điều 49 - Luật Giáo dục đại học năm 2012: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm. Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả KĐCLGD được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

 

UED Media

Tin liên quan:

Ba trường Đại học thành viên của ĐHQGHN nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Khai mạc đợt đánh giá đơn vị đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tại trường ĐHGD

Phiên bế mạc của đợt đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại trường ĐHGD

Hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường ĐHGD từ năm 2007 đến nay

12:11 23/11/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ