Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh (đối với Tiến sĩ)

Kèm theo thông báo số 113/TB-ĐHGD ngày 20 tháng 01 năm 2017

1) Hồ sơ chuyên môn:

-  Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu trên cổng đăng ký.

-  Bản sao công chứng bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (08 bộ trong đó chỉ cần 1 bộ công chứng); bằng đại học và bảng điểm đại học;

-  Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng (đối với bằng đại học, bằng thạc sĩ do nước ngoài cấp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Minh chứng về trình độ ngoại ngữ;

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

-  Công văn giới thiệu đi dự thi (nếu có) và xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).

-  Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);

-  Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi (08 bộ);

-  Bài luận về dự định nghiên cứu của người dự thi nghiên cứu sinh (08 quyển): Cần trình bày rõ ràng về lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn đơn vị đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; giá trị khoa học và thực tiễn của vấn đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu thông qua sự phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo, sự rõ ràng của mục tiêu nghiên cứu, triển vọng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, hiểu biết, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu.

-  02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học nhận sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án; trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực nghiên cứu khoa học của thí sinh dự tuyển (08 bộ);

-  Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

-  Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;)

2) Thời gian nộp hồ sơ chuyên môn: từ ngày 19/04/2017 đến 25/04/2017

3) Địa điểm nộp hồ sơ chuyên môn: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. Địa chỉ : Phòng 101, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0437.547.969.

 

>>> Mẫu chứng nhận thâm niên công tác

>>> Mẫu thư giới thiệu

>>> Mẫu bài luận dự định nghiên cứu

12:04 05/04/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ