Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Mai Thị Thùy Hương

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Thị Thùy Hương, với đề tài:

“Phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật

 trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

                  Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:04 11/04/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ