Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài cấp sơ sở giáo dục (chu kì 2) tại Trường Đại học Giáo dục

Ngày 27/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự buổi khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có ThS. Bùi Thị Như Huế - Phó trưởng phòng Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục. 

Về phía đoàn khảo sát sơ bộ có  GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình -  Trưởng Đoàn; ThS. Hoàng Thọ Phú – Thư ký; PGS.TS. Lê Phước Minh – Thành viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa – Thành viên. 

Về phía Trường Đại học Giáo dục có GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; PGS.TS Phạm Văn Thuần – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá; PGS.TS. Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Đức Huy – Phó hiệu trưởng; TS. Dương Tuyết Hạnh – Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra - Trưởng ban Thư ký và các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường.

Tại Buổi làm việc, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài GS.TSKH. Đặng Ứng Vận đã giới thiệu mục tiêu, nội dung và quy trình khảo sát sơ bộ; Đồng thời trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục của Trường Đại học Giáo dục. 

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài

Thay mặt đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài GS.TSKH. Đặng Ứng Vận đánh giá cao về công tác chuẩn bị tích cực chu đáo của nhà trường trong quá trình chuẩn bị minh chứng  cho đợt khảo sát chính thức và mong muốn Trường Đại học Giáo dục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đoàn Đánh giá ngoài trong thời gian triển khai khảo sát chính thức trong trong tháng 11 năm 2021.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Thay mặt trường Đại học Giáo dục, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng trân trọng cám ơn Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giúp đỡ nhà trường bước đầu có thêm nhiều thông tin để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và khẳng định: kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình phát triển và nâng cao toàn diện chất lượng của Trường Đại học Giáo dục.

Nhà trường cam kết sẽ tuân thủ mọi quy trình và chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất, cũng như cung cấp bổ sung  thông tin và hoàn thiện minh chứng phục vụ quá trình đánh giá chính thức trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cũng chia sẻ thêm những điểm đặc thù trong mô hình A +B trong đào tạo giáo viên và nhấn mạnh tới những bước chuyển biến mạnh mẽ của Nhà trường sau khi KĐCL cơ sở giáo dục chu kỳ 1 vào năm 2016.

Trong khuôn khổ của buổi khảo sát sơ bộ, hai bên đã trao đổi và thống nhất về kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài và các điều kiện, nguyên tắc làm việc đảm bảo cho hoạt động khảo sát chính thức: các minh chứng cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn…

Kết thúc buổi  khảo sát sơ bộ, Trưởng Đoàn chuyên giá Đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN được triển khai từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2021.

UEd Media

10:10 27/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ