Seminar “Liệu pháp nhận thức hành vi và ứng dụng trong trị liệu”

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa các Khoa học Giáo dục

Khoa CKHGD: TS. Trần Thành Nam chia sẻ về "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận"

Chuyên gia Tư vấn tâm lý học đường – Người không thể thiếu trong các trường học

Seminar: Giáo dục STEM ở trường mầm non

Kết nối người học: cơ hội nghề nghiệp từ các doanh nghiệp giáo dục

Khoa CKHGD: Hội nghị Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2021-2022

Chi bộ Khoa Các Khoa học Giáo dục tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới