Giới thiệu chung


Giới thiệu chung

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ-TCCB ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn Giáo dục đại học và chuyên nghiệp (được thành lập từ năm 2002).

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Các khoa Học trường Đại học Giáo dục đã vinh dự đón nhận 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng 08 bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các danh hiệu tập thể, cùng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục & ĐT, Đại học Quốc Gia Hà nội cho các cá nhân.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa là những chuyên gia có trình độ cao, là những nhà nghiên cứu, nhà thực hành tâm huyết với nghề. Đa số các giảng viên trong Khoa được đào tạo ở nước ngoài thông thạo từ 1-3 ngoại ngữ. Các thành viên Khoa là chủ biên của nhiều sách chuyên khảo và giáo trình quan trọng liên quan đến lĩnh vực tâm lý giáo dục. Nhóm nghiên cứu về Tâm lý học lâm sàng của Khoa được ĐHQGHN công nhận là nhóm Nghiên cứu mạnh với số bài đã công bố của các thành viên là hơn 200 công bố trong nước và quốc tế.  Khoa Các KHGD hiện có 04 bộ môn: Bộ môn Lý luận và phương pháp trong KHGD; Bộ môn Giáo dục và sự phát triển cá nhân; Bộ môn Giáo dục và sự phát triển cộng đồng; Bộ môn Giáo dục và trị liệu.