Chức năng nhiệm vụ


Chức năng nhiệm vụ

Xây dựng nội dung, vận hành và triển khai các chương trình đào tạo mới về các lĩnh vực thuộc Khoa học Tâm lý - Giáo dục theo hướng tiếp cận liên ngành.

Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản về Khoa học Giáo dục và Tâm lý học theo hướng tiếp cập liên ngành – xuyên ngành trên cơ sở hướng đào tạo chuyên sâu như Kinh tế học giáo dục, Xã hội học giáo dục, Thống kê trong giáo dục, Tham vấn tâm lý học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và Vị thành niên, Công tác Xã hội học đường, Giáo dục và trị liệu giáo dục, Giáo dục người lớn và Giáo dục suốt đời…

Nâng cao mức độ quốc tế hoá các Chương trình đào tạo sau đại học trên cơ sở hợp tác với các trường Đại học Quốc tế có uy tín, phát huy công bố quốc tế trên cơ sở các nhóm nghiên cứu mạnh theo định hướng Tâm lý – Giáo dục, tích hợp với hệ thống phòng thí nghiệm Tâm trắc và hướng nghiệp chuyên sâu.

Xây dựng, chịu trách nhiệm chuyên môn và phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận như các chương trình Giáo dục và kỹ năng sống, Tham vấn học đường và tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm…

Chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ chất lượng cao có liên quan đến định hướng nghiên cứu và đào tạo chuyên môn sâu của Khoa góp phần vào sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia.

Hỗ trợ chuyên môn cho phòng tham vấn học đường tại Trường THPT Khoa học giáo dục.