Thông tin liên hệ


Thông tin liên hệ

Văn phòng Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 608-609, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

              Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 3608)

Email: Khoa_khgd@vnu.edu.vn

   

Giáo vụ Khoa

Ths. Trần Thị Mai Phương

Email: phuongtran@vnu.edu.vn