Quản trị trường học - có phải học là để làm hiệu trưởng?


Quản trị trường học - có phải học là để làm hiệu trưởng?

Quản lí giáo dục và quản trị trường học - Hai khái niệm có vị trí ra sao trong mỗi nhà trường? Nhiều người quan niệm: Tốt nghiệp quản trị trường học là để bổ nhiệm vào vị trí quản lý trong hệ thống trường học các cấp. Điều này không hoàn toàn sai nhưng cũng không đúng toàn bộ, đặc biệt khi xuất hiện ngày càng nhiều mô hình giáo dục ngoài công lập và tiến trình cải cách nhà trường quốc lập mạnh mẽ theo hướng cập nhật xu hướng thế giới. Quản trị trường học, ngành học mới nhất của năm nay sẽ đòi hỏi những yêu cầu gì và cơ hội nghề nghiệp ra sao là nội dung có trong chương trình Con đường tri thức hôm nay.

Theo VOV

Trích nguồn: http://vov2.vov.vn/con-duong-tri-thuc/quan-tri-truong-hoc-co-phai-hoc-la-de-lam-hieu-truong-c48-27587.aspx