Thông tin liên hệ


Thông tin liên hệ

Văn phòng Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 603, 604 Nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

              Số 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 3603, 3604)

Giáo vụ Khoa

Ths. Nguyễn Thị Na

Email: nannt@vnu.edu.vn