Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Quản trị trường học

- Quản lý Giáo dục

Hệ đào tạo cử nhân đại học trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành đào tạo, kỹ năng áp dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn, năng lực làm việc độc lập, năng lực nghiên cứu, tự học và sáng tạo để áp dụng vào những hoạt động thực tiễn trong giáo dục.

Hiện nay, hệ đào tạo cử nhân của khoa gồm có đào tạo vừa học vừa làm, đào tạo văn bằng hai...

 

Đào tạo Thạc sĩ

- Quản lý Giáo dục

- Quản trị trường học

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị, vững vàng về kiến thức, năng động, sáng tạo, nắm vững lý thuyết và kỹ năng thực hành; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong công tác Quản lý giáo Dục.

Học viên được đào tạo theo chương trình này, khi tốt nghiệp, có thể làm việc ở các cơ sở đào tạo đại học, các cơ quan quản lý giáo dục, các tổ chức quốc tế hoạt động về giáo dục hoặc có thể tiếp tục theo học ở bậc đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Đào tạo Tiến sĩ

- Quản lý Giáo dục

Chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng nâng cao cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học, về khoa học quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, về những vấn đề kinh tế - xã hội của phát triển giáo dục, kiến thức chuyên sâu chuyên ngành hẹp và kỹ năng về quản lý giáo dục.

 Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Tiến sĩ quản lý giáo dục có thể đảm nhiệm tốt các công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc tham gia thiết kế, triển khai và quản lý các dự án giáo dục.