Ngày 14/2, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo quản lý cho 6 nhân sự. Tại đây, Giám đốc ĐHQGHN đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo quản ...
Chiều ngày 20/12, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên họp Hội đồng trường nhằm thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2027; đề ...
Hôm nay, 1/12/2022, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng Trường ĐHGD Nhiệm kỳ 2022-2027

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ