Trong hai ngày: 27, 28 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giáo dục họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh đối với các ứng viên GS/PGS.
Trường Đại học Giáo dục ban hành Công văn số 1636/TB-ĐHGD ngày 06 tháng 7 năm 2023 để thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh của các ứng viên đăng ký xét đạt ...
Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông tin danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ