Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học Giáo dục năm 2020 thông báo tới các ứng viên đủ kiện tham dự vòng kiểm tra, sát hạch các nội dung sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ