Trường Đại học Giáo dục ban hành kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ 1 (mã học kỳ 231) năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy, giảng dạy tại Trường, như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ