Thông báo việc triển khai đăng ký học học kỳ 1 năm học 2022-2023 lần 4

1. Thời gian mở đăng ký học:  

- Từ 21h00 ngày 30/08/2022 đến 9h00 ngày 31/08/2022 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

- Danh sách các LHP có mở đăng ký trong file đính kèm theo (Shet TKB30-8-22).

-  Lớp học phần ít sinh viên Nhà trường thông báo hủy hoặc dự kiến hủy (chưa ghi cụ thể) và khuyến cáo tất cả các sinh viên theo dõi lại tiến trình học để đăng ký bổ sung đảm bảo kế hoạch học tập Gồm các học phần của QH20 GD tiểu học, QH21. SP hóa học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm vật lý, QH21 QTCL. (sheet LHP ít sinh viên).  

- Phòng đào tạo gửi tiến trình để SV tham khảo đăng ký. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19T_JqCrCMnrF9zfbBgMNRNv-BMHnmGCB/edit?usp=sharing&ouid=109012469246697239504&rtpof=true&sd=true

2. Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

06:08 30/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ