Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc mở bổ sung cổng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2 thời gian: từ 17h00, ngày 06/09/2019 đến 12h00 ngày 07/09/2019. Thí sinh có nhu cầu dự thi các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường ...
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2.
Trong hai ngày 20 và 21/04 Trường Đại học Giáo dục cùng với các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2019.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ