Ngày 17/11/2022, ĐHQGHN công bố Quyết định Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Giáo dục.
Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Quản trị trường học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm ...
Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
Tuyển sinh sau đại học năm 2022: ĐHQGHN áp dụng nhiều điểm mới trong hướng dẫn tuyển sinh để nâng cao chất lượng tuyển sinh sau đại học
Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Quản trị trường học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm ...
Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Quản trị trường học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm ...
Căn cứ Công văn số 2455/ĐHQGHN-ĐT, ngày 22/08/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch thi Sau đại học năm 2021 đợt 2, Trường Đại học Giáo dục thông báo:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ