Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021, vơi 11 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ (gồm 300 chỉ tiêu), 04 chuyên ngành Tiến sĩ (gồm 30 chỉ tiêu).
Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch học lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Đo lường và đánh giá trong giáo dục, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Giáo dục
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ