Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch học lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Đo lường và đánh giá trong giáo dục, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Giáo dục
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ:
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020, Trường Đại học Giáo dục thông báo cho thí sinh dự thi cao học các chuyên ngành đào tạo của Trường như sau:
Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 04 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu) như sau:
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ: Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ