Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020, Trường Đại học Giáo dục thông báo cho thí sinh dự thi cao học các chuyên ngành đào tạo của Trường như sau:
Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 04 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu) như sau:
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ: Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức ...
Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 36/HD-ĐHQGHN ngày 08 tháng 01 năm ...
Trong 2 ngày 20, 21 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Giáo dục đã tổ chức kì thi Sau đại học đợt 1, năm 2020. Kì thi đã diễn ra nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo theo đúng quy chế thi của Đại học Quốc gia Hà Nội. ...
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Giáo dục thông báo cho thí sinh dự thi cao học các chuyên ngành đào tạo của Trường như sau:
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ. Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ