Việc hình thành và phát triển Khoa Sư phạm – ĐHQGHN trước đây và Trường ĐH Giáo dục ngày nay đã đánh dấu sự ra đời và phát triển một mô hình đào tạo mới trong lịch sử khoa học giáo dục Việt Nam. Đây là mô hình đào tạo ...
Sáng ngày 16/11/2019 Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN trang trọng tổ chức “Lễ Kỷ niệm 20 năm Xây dựng và phát triển Trường Đại học Giáo dục (1999-2019)”
Với sứ mệnh đào tạo giảng viên, giáo viên cho các bậc học, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục đã và đang triển khai mô hình đào tạo mở - mô hình ...
Ngày 15/11/2011, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên với chủ đề “Trường ĐH Giáo dục -20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông”.
Trường Đại học Giáo dục trân trọng thông báo và kính mời Anh/ Chị cựu sinh viên, học viên cao học và NCS của Trường về dự Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.
Trường Đại học Giáo dục thông báo đến các đơn vị trong toàn trường kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 xây dựng và phát triển Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN (1999 – 2019) với nội dung cụ thể như sau:
Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 20 năm phát triển: Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên” (Tên tiếng Anh: International Conference on Innovation in Teacher Education - ICITE), Trường Đại học Giáo dục ...
Nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm truyền thống Khoa Sư phạm trực thuộc ĐHQGHN và 10 năm thành lập Trường Đại học Giáo dục; Trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội thảo “Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 20 năm phát triển: Đổi mới mô hình đào ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ