Thông báo số 2: Hội thảo quốc tế "Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 20 năm phát triển: Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên"

Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 20 năm phát triển: Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên” (Tên tiếng Anh: International Conference on Innovation in Teacher Education - ICITE), Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông báo một số thông tin về Hội thảo như sau:

1. Mục tiêu hội thảo: Tạo cơ hội và không gian trao đổi, giao lưu, chia sẻ kết quả nghiên cứu và công bố về học thuật liên quan đến các vấn đề mới về mô hình đào tạo giáo viên trong nước và trên thế giới, những vấn đề về quản lý và quản trị nhà trường, mô hình quản trị đại học, dạy học phát triển năng lực người học, giáo dục STEM, ứng dụng CNTT trong giáo dục và các vấn đề về tâm lý học đường để thông qua đó đề xuất các định hướng, khuyến nghị đổi mới đào tạo giáo viên  trong quản trị, dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phù hợp với bối cảnh của CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như sau:

  • Những vấn đề về đổi mới mô hình đào tạo giáo viên
  • Những vấn đề về quản lý và quản trị nhà trường, mô hình quản trị đại học
  • Giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học)
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
  • Dạy học theo tiếp cận năng lực; dạy học tích hợp; dạy học phân hóa
  • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên
  • Các vấn đề trong tâm lý và tham vấn học đường

3. Thời gian tổ chức: Ngày 15 tháng 11 năm 2019

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN

5. Sản phẩm của Hội thảo: 01 cuốn kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, xuất bản tại NXB ĐHQGHN, có chỉ số ISBN.

6. Thời hạn gửi bài toàn văn: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2019

6.1. Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Lưu ý:

  • Nếu bài tiếng Anh thì cần có tiêu đề bài viết, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt ở trang đầu tiên của bài báo.
  • Nếu bài tiếng Việt thì cần có tiêu đề bài viết, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh ở trang đầu tiên của bài báo.

6.2. Yêu cầu: Bài viết toàn văn dài khoảng 10 trang giấy A4; cỡ chữ 13; font chữ Times New Roman; lề trên và lề dưới: 2cm; lề trái và lề phải: 3cm; giãn dòng 1,5 lines.

6.3. Kinh phí: Bài viết được chấp nhận chọn đăng trong kỉ yếu Hội thảo sau khi được phản biện đồng ý và tác giả nộp lệ phí đăng bài là 1.500.000 đồng/1 bài. Tác giả chỉ nộp lệ phí khi đã qua vòng phản biện và được chấp nhận đăng.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài báo:

Bài viết gửi về theo địa chỉ email: linhdn@vnu.edu.vn hoặc liên hệ với TS. Đoàn Nguyệt Linh qua SĐT: 0975547457 để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo.

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước, cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và Nghiên cứu sinh gửi báo cáo tham dự Hội thảo khoa học.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KH-HTPT

03:09 23/09/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ