Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) về chương trình “DiscoverNUS cùng cơ hội xét học bổng thạc sĩ NUS” năm 2024. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc về chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã nhận được thông báo của Đại học Charles, Cộng Hòa Séc về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Thu năm 2024. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ