Khoa Quản trị chất lượng

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Lịch sử hình thành

Khoa Quản trị chất lượng, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHGD ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Đo lường và đánh giá (được thành lập từ năm 2013). 

Trong những năm gần đây, nhu cầu về việc ứng dụng kiến thức liên quan đến đo lường và đánh giá trong mọi quy trình quản lý và điều hành ngày càng tăng, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Trường Đại học Giáo dục xây dựng Khoa Quản trị chất lượng để đáp ứng mục tiêu trên.

Khoa có đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, tâm huyết với nghề. Chương trình đào tạo được xây dựng và liên tục cập nhật phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước, trong đó đặc biệt là các chương trình đào tạo liên quan đến Kiểm định  và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đánh giá giáo dục, Đo lường và Thống kê giáo dục. Khoa đã và đang là một trong những khoa mũi nhọn của trường và có nhiểu tiềm năng để phát triển.

Khoa Quản trị Chất lượng bao gồm 03 Bộ môn: Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục; Bộ môn Đánh giá Giáo dục và Bộ môn Đo lường và Thống kê giáo dục.

Nhiệm vụ chính của Khoa:

 • Xây dựng nội dung chương trình các ngành học liên quan đến đo lường và đánh giá và quản lý quá trình đào tạo;
 • Tổ chức đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục
 • Xây dựng và phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề, theo nhu cầu của người học để nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, giảng viên, giáo viên và chuyên viên các cấp.
 • Triển khai nghiên cứu khoa học, thực hiện các nghiên cứu lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về khoa học đo lường và đánh giá nhằm ứng dụng vào giảng dạy, tư vấn, hợp tác chuyển giao.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo: Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Hình thức đào tạo: Đào tạo không tập trung. Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm tại Khoa Quản trị Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

 • Giảng viên giảng dạy về quản lý chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trong giáo dục;
 • Phụ trách bộ phận/đơn vị hoạt động về khảo thí, đảm bảo chất lượng trong một cơ sở giáo dục;
 • Cán bộ chuyên môn tại các trung tâm/ phòng/ban khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học;
 • Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục cho các cơ sở, tổ chức giáo dục và đào tạo.

2. Chương trình đào tạo: Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Hình thức đào tạo: Đào tạo không tập trung. Thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm tại Khoa Quản trị Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

 • Cán bộ nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục và các vấn đề liên quan khác trong xã hội trong các cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, viện nghiên cứu, học viện) hoặc các cơ quan quản lý giáo dục;
 • Phụ trách bộ phận/đơn vị hoạt động về khảo thí, đảm bảo chất lượng trong một cơ sở giáo dục;
 • Giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các khóa tập huấn về đo lường và đánh giá trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Lãnh đạo một chương trình/hoạt động/đơn vị liên quan đến lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan quản lý giáo dục;
 • Thành viên trong các đoàn đánh giá ngoài để đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo/ chương trình giáo dục với vị trí: thư ký, ủy viên, trưởng đoàn hoặc cố vấn;
 • Chuyên gia tư vấn, hoạch định chính sách, chiến lược về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

III. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

 • Phân tích thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội và giáo dục bằng phần mềm SPSS
 • Xây dựng bảng hỏi và hướng dẫn viết báo cáo đánh giá cho các hoạt động điều tra khảo sát phục vụ công tác kiểm định chất lượng
 • Kiểm tra đánh giá năng lực người học
 • Lý thuyết và thực hành xây dựng câu hỏi trắc nghiệm
 • Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học
 • Kĩ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và thiết kế đề thi chuẩn

  IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Quản trị Chất lượng, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 601, 602 Nhà C0, 182 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 02473017123, máy lẻ 3601

E - mail: quantrichatluongvnu@gmail.com

http://www.education.vnu.edu.vn/

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ