Hoạt động Kiểm định chất lượng

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Từ ngày 05 đến 08/04/2016, Trung tâm KĐCLGD ĐHQG Tp Hồ Chí Minh đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐH Giáo dục Trước đó, Đoàn đánh giá đã tiến hành quá trình nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường ĐH Giáo dục và tiến hành đợt khảo sát sơ bộ diễn ra vào ngày 29/3/2016.

Đến tháng 11/2016, Trung tâm KĐCLGD ĐHQG Tp Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả, trường Đại học Giáo dục với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 88,52%, kết quả đánh giá có giá trị đến ngày 17/11/2021.

 

Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một ghi nhận cho những nỗ lực liên tục và hiệu quả, phù hợp với sứ mạng của nhà trường từ khi thành lập đến nay. Đáng chú ý, Trường ĐH Giáo dục đã thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển đảm bảo chất lượng, nghiêm túc. Các chương trình đào tạo được xây dựng và đối sánh với các chương trình đào tạo tiên tiến của nhiều nước khác trên thế giới; khối lượng kiến thức phù hợp với mục tiêu phát triển của Nhà trường, cấu trúc hợp lý, thống nhất. Mô hình đào tạo 3+1 và a+b với các trường đại học thành viên trong ĐHQGHN phát huy được tính hiệu quả. Các hoạt động học thuật và hỗ trợ sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có nhiều thành công. Trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh và lợi thế với vai trò là một trong những trường sư phạm nòng cốt của cả nước, tiếp tục cải tiến những tồn tại, hạn chế.

Trong những năm qua, Trường ĐH Giáo dục luôn nỗ lực xây dựng và chú trọng tới công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng thông qua công tác đánh giá ngoài, đánh giá nội bộ đồng cấp và tự đánh giá chất lượng đơn vị, đánh giá chương trình đào tạo theo các tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chuẩn AUN. Những thành tựu đã đạt được sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc đưa chất lượng trường ĐH Giáo dục ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa những giáo viên giỏi, những nhà giáo nhân dân, những nhà quản lý giáo dục tài năng cho nước nhà.

Hoạt động Kiểm định chất lượng, đặc biệt là kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng nhà trường xây dựng trong chiến lược phát triển đến năm 2020-2030. Những kết quả đạt được từ các đợt kiểm định theo chuẩn ĐHQGHN, theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT đã giúp cho Nhà trường có cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Kết quả kiểm dịnh cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Trường ĐHGD (dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2021)

           I. Kết quả kiểm định Cơ sở Giáo dục

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Nghị quyết của

Hội đồng KĐCLGD

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

06/NQ-HĐKĐCLGD

17/11/2016

17/11/202

II. Kết quả Kiểm định Chương trình đào tạo

STT

Cơ sở giáo dục

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá/công nhận

Giấy chứng nhận/

công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường Đại học Giáo dục – ĐH

Quốc gia Hà Nội

1.

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán

VNU-HCM CEA

10/2017

Đạt 94%

19/4/2018

19/4/2023

2.

Trường Đại học Giáo dục-ĐH

Quốc gia Hà Nội

2.

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn

VNU-HCM CEA

8/2019

Đạt 94%

14/12/2019

14/12/2024

3.

Sư phạm Toán học

VNU-HCM CEA

8/2019

Đạt 94%

14/12/2019

14/12/2024

4.

Sư phạm Ngữ văn

VNU-HCM CEA

8/2019

Đạt 96%

14/12/2019

14/12/2024

3.

Trường Đại học Giáo dục-ĐH

Quốc gia Hà Nội

5.

Cử nhân Sư phạm Hóa học

VCEA, Đại học Vinh

04/2021

Đạt 88%

30/8/2021

30/8/2026

6.

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

VCEA, Đại học Vinh

04/2021

Đạt 88%

30/8/2021

30/8/2026

7.

Cử nhân Sư phạm Sinh học

VCEA, Đại học Vinh

04/2021

Đạt 88%

30/8/2021

30/8/2026

8.

Cử nhân Sư phạm Vật lý

VCEA, Đại học Vinh

04/2021

Đạt 88%

30/8/2021

30/8/2026

 

 

Hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Điều 49 - Luật Giáo dục đại học năm 2012: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm. Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả KĐCLGD được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ