Video giới thiệu

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có tên giao dịch bằng Tiếng Anh: VNU University Of Education; viết tắt là UEd; Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục.

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ