Căn cứ Công văn số 1930/ĐHQGHN-ĐT, ngày 28/06/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi phương thức tuyển sinh trong thời gian dịch Covid-19, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo thay đổi phương thức thi tuyển sinh kế hoạch tuyển sinh Đại học ...
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo liên thông các ngành đào tạo giáo viên, đợt tháng 4 năm 2021.
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo chuẩn năm 2021, cụ thể như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ