Sư phạm Hóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA HỌC

MÃ SỐ: 7140212

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 3309/QĐ-ĐHGD, ngày 29 tháng 12 năm 2023

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1732/QĐ-ĐHGD, ngày 29 tháng 10 năm 2020

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1498/QĐ-ĐHGD, ngày 28 tháng 8 năm 2019

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hoá học, ban hành theo quyết định số 1498/QĐ-ĐHGD, ngày 28 tháng 8 năm 2019

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 2174/QĐ-ĐHGD ngày 20 tháng 12 năm 2018

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 3606/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 09 năm 2015.

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành SP Hóa học, ban hành theo quyết định số 4480/QĐ-ĐTngày 24 tháng 12 năm 2012

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2019

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2018

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2015

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hoá học năm 2012

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ