Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục hướng dẫn các Chi bộ tổ chức Đại hội ...
Ngày 28/2/2020 vừa qua, Trường Đại học Giáo dục đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và tuyên truyền các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như triển khai các phiên họp, hội nghị giới thiệu nhân sự cấp uỷ nhiệm ...

Sự kiện

  • 08 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ