Công Đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2023-2028

 

Ban chấp hành Công đoàn:

Đồng chí Nguyễn Đức Huy - Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Chu Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Duy Đức - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thanh Lý - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Giang - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Phùng Tám - Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ban thường vụ Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Đức Huy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh

Đồng chí Chu Thị Hồng Nhung

 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Bùi Thị Bảo Ngọc - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ