Biểu mẫu Hợp tác Phát triển

HỒ SƠ ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Biểu mẫu

 

Tên biểu mẫu

MẪU 01

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 02

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của giảng viên

MẪU 03

  Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 04

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của người học

MẪU 05

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của người học

MẪU 06

   Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của người học

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ