Tiếp theo thông báo số số 936/TB-ĐHGD ngày 11/06/2017 về việc Thông báo tuyển sinh Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học Toán và các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cho giáo viên phổ thông. Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN thông báo cấp học bổng ...
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN Thông báo tuyển sinh Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học toán và các môn khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh cho giáo viên phổ thông. Thông tin cụ thể như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ