Quyết định về việc cấp chứng chỉ NVSP đại học cho học viên của lớp bồi dưỡng sư phạm đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức từ ngày 16/12/2014 đến ngày 29/03/2015 tại Khoa Quốc tế.

- Xem chi tiết quyết định tại đây

12:05 11/05/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ