Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN giảng viên, giáo viên

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT" cho Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục xin thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên như sau:
1. Đối tượng: Tất cả học viên có nhu cầu học tập bồi dưỡng;
2. Khai giảng: Ngay sau khi đảm bảo số lượng HV/lớp theo từng hạng ngạch;
3. Địa điểm học: Tại trường Đại học Giáo dục hoặc tại địa điểm do Nhà trường bố trí.
Thông tin chi tiết xem tại đây

08:12 26/12/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ