Quyết định cấp chứng chỉ NVSP đại học cho học viên của lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học do trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN tổ chức tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

- Xem chi tiết Quyết định tại đây

12:05 09/05/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ