Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo liên thông các ngành đào tạo giáo viên, đợt tháng 1 năm 2021

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo liên thông các ngành đào tạo giáo viên, đợt tháng 1 năm 2021.

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Thời gian thi tuyển: Ngày 31 tháng 01 năm 2021. 

3. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

4. Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi tuyển sinh

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Môn thi

Số tín chỉ của CTĐT

1

Giáo dục Mầm non

300

- Tâm lý học đại cương

- Ngữ văn cho GDMN

- Phương pháp phát triển ngôn ngữ

Từ TCSP: 89

Từ CĐSP: 65

2

Giáo dục Tiểu học

400

- Tâm lý học đại cương

- Toán

- Tiếng Việt

Từ CĐSP: 65

3

Sư phạm Toán học

200

- Tâm lý học đại cương

- Đại số - Hình học

- Giải tích

Từ CĐSP: 65

4

Sư phạm Ngữ văn

200

- Tâm lý học đại cương

- Đọc hiểu

- Làm văn nghị luận

Từ CĐSP: 65

5

Sư phạm KHTN

150

- Tâm lý học đại cương

- Vật lý

- Hóa học

Từ CĐSP: 65

- Tâm lý học đại cương

- Vật lý

- Sinh học

- Tâm lý học đại cương

- Hóa học

- Sinh học

6

Sư phạm LS&ĐL

120

- Tâm lý học đại cương

- Lịch sử

- Địa lý

Từ CĐSP: 66

5. Đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học

* Điều kiện dự thi đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học (áp dng cho chương trình Giáo dục mầm non).

- Yêu cầu về ngành tốt nghiệp trung cấp (Phụ lục kèm theo)

- Đối với người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07/05/2020:

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đối với người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/05/2020 về sau:

Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; và phải đạt thêm một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên;

+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

* Điều kiện dự thi đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học.

- Yêu cầu về ngành tốt nghiệp cao đẳng (Phụ lục kèm theo)

- Đối với người đã tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07/05/2020: Có bằng tốt nghiệp trình độ trình độ cao đẳng trở lên.

- Đối với người đã tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/05/2020 về sau phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên;

+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi;

+ Có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại giỏi;

+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

- Những người không đủ các điều kiện trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

6. Đối tượng dự thi tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học

- Mọi công dân có đủ các điều kiện sau được dự thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH: 

+ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp, trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề), cao đẳng, đại học. (Người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức, thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD& ĐT).

+ Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

+ Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và các loại lệ phí tuyển sinh;

- Những người không đủ các điều kiện trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

7. Tổ chức đào tạo và thời gian đào tạo

Kế hoạch đào tạo toàn khóa, công tác quản lý và tổ chức đào tạo sẽ do Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG phụ trách.

- Đối với sinh viên liên thông từ Trung cấp lên đại học, thời gian đào tạo chuẩn từ 2,5 năm đến 3 năm, thời gian tối đa là 4,5 năm;

- Đối với sinh viên liên thông từ Cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm, thời gian tối đa là 4 năm.

8. Kinh phí

- Tài chính thực hiện đề án theo nguyên tắc đồng thuận, lấy thu bù chi.

- Sinh viên phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước (dự kiến 280.000 đồng/01 tín chỉ, mức học phí này áp dụng cho các khóa đào tạo được tổ chức tại Trường Đại học Giáo dục. Đối với các khóa đào tạo được tổ chức tại địa phương (nếu có), người học phải đóng thêm kinh phí phát sinh với mức đóng không quá 30% học phí).

Đối với các đối tượng chính sách xã hội, nhà trường sẽ xem xét giảm học phí.

9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

9.1. Đối với thí sinh dự tuyển CTĐT liên thông từ cao đẳng:

+ 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục)

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục, có dấu xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc xác nhận của nơi cư trú);

+ 02 bản photo công chứng Bảng điểm tốt nghiệp hệ cao đẳng ;

+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng;

+ 02 bản photo công chứng minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Xác nhận thâm niên công tác (đối với đối tượng ưu tiên 07, nhóm 02);

+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu;

+ 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 cm, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh (ảnh trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

+ 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ người nhận, và số điện thoại liên hệ.

9.2. Đối với thí sinh dự tuyển CTĐT liên thông ngành GD Mầm non (từ trung cấp SP):

+ 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục) ;

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục, có dấu xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc xác nhận của nơi cư trú);

+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;

+ 02 bản photo công chứng Bảng điểm tốt nghiệp hệ trung cấp;

+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp;

+ 02 bản photo công chứng minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Xác nhận thâm niên công tác (đối với đối tượng ưu tiên 07, nhóm 02);

+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu;

+ 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 cm, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh (ảnh trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

+ 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ người nhận, và số điện thoại liên hệ.

10. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: đến hết ngày 15/01/2021.

11. Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đồng/thí sinh.

12. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

- Địa chỉ: Phòng 103, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 73017123 (máy lẻ 1103).

Phòng Đào tạo

03:12 30/12/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ