Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ. Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức ...
Ngày 29/11/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3920/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học cho Trường Đại ...
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ. Hiện nay, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức ...
Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc mở bổ sung cổng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2 thời gian: từ 17h00, ngày 06/09/2019 đến 12h00 ngày 07/09/2019. Thí sinh có nhu cầu dự thi các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường ...
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ