Trong hai ngày 20 và 21/04 Trường Đại học Giáo dục cùng với các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2019.
Hiện nay,  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2019. Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 03 chuyên ngành ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ