Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường ĐHGD

Ngày 14/5/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường ĐH Giáo dục. Theo đó, điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường ĐHGD như sau:

05:05 18/05/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ