Thông báo về việc thay đổi lịch thi Sau đại học năm 2021

Căn cứ Công văn số 2455/ĐHQGHN-ĐT, ngày 22/08/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch thi Sau đại học năm 2021 đợt 2, Trường Đại học Giáo dục thông báo:

 

04:08 23/08/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ