Thông báo Tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trân trọng thông báo: Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ:

TT

Tên ngành / chuyên ngành

Mã số

I

Bậc Thạc sĩ

 

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140209.01

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

8140211.01

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140212.01

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140213.01

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140217.01

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140218.01

7

Quản lý giáo dục

8140114.01

8

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115.01

9

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

8310401.05

10

Quản trị trường học

8140115.01QTD

11

Tham vấn học đường

8310401.03QTD

II

Bậc Tiến sĩ

 

1

Quản lí giáo dục

9140114.01

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115.01

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

91310401.01

4

Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học

Thí điểm

​​​​1. Hồ sơ đăng ký

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức có dán ảnh (theo mẫu có dấu đỏ của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).

Bản sao có công chứng hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học. (Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ liên thông, phải nộp bản sao có công chứng hợp lệ bằng và bảng điểm hệ cao đẳng; Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học do nước ngoài cấp phải có bản sao có công chứng hợp lệ bằng và bảng điểm đại học dịch thuật sang Tiếng Việt và giấy xác nhận công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp)

01 ảnh dán vào đơn đăng ký học và 02 ảnh 3 x 4 (sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh cho ảnh vào phong bì ghim vào phía sau phiếu đăng ký học)

2. Thời gian học: Dự kiến tháng 02 năm 2021

3. Kinh phí

Kinh phí học bổ sung kiến thức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Kinh phí: 342.000 đồng/1 tín chỉ.  (thanh toán theo thực tế học phần)    

5. Địa chỉ liên hệ

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

+ Địa chỉ: Phòng 103 nhà G7, Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 + Điện thoại: 024 73017123 (số máy lẻ: 1103).

>>> Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020
>>> Công văn số 42/TB-ĐHGD ngày 11/1/2021 Thông báo Tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học

03:11 10/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ